Skip to main content

CI GAMES S.A. (10/2023) Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte po przerwie w dniu 8 lutego 2023 r. spraw objętych punktem 6 lit. f) oraz g) planowanego porządku obrad

By Bieżące, Bieżące 2023, Raporty

Raport bieżący nr: 10/2023 Data: 8 lutego 2023 Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe Temat: Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte po przerwie w dniu 8…

Read More

CI GAMES S.A. (5/2023) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. zwołanego na dzień 31 stycznia 2023 r.

By Bieżące, Bieżące 2023, Raporty

Raport bieżący numer: 5/2023 Data: 27 stycznia 2023 Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe Temat: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. zwołanego na dzień 31…

Read More

CI GAMES S.A. (21/2022) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w Spółkę Europejską (SE)

By Bieżące, Bieżące 2022, Raporty

Raport bieżący nr 21/2022 Data: 19 sierpnia 2022 Podstawa prawna: Inne uregulowania Temat: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w Spółkę Europejską (SE)…

Read More

CI GAMES S.A. (19/2022) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w Spółkę Europejską (SE)

By Bieżące, Bieżące 2022, Raporty

Raport bieżący nr 19/2022 Data: 4 sierpień 2022 Podstawa prawna: Inne uregulowania Temat: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w Spółkę Europejską (SE) Zarząd…

Read More

Korekta raportu bieżącego 20/2020 – „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A.” z dnia 27 lipca 2020 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie: informacje bieżące i okresowe”

By Bieżące, Bieżące 2020, Raporty

Raport bieżący 20/2020 Korekta 13 sierpnia 2020 r. Korekta raportu bieżącego 20/2020 – „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A.” z dnia 27 lipca 2020 roku Podstawa…

Read More

36/2019 „Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik do Raportu rocznego za 2018 rok.”

By Bieżące, Bieżące 2019, Raporty

Raport bieżący 36/2019 Temat: Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik do Raportu rocznego za 2018 rok. Podstawa prawna                                                                          Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy…

Read More

31/2019 „Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki CI Games serii H oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego 10.833.025 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki CI Games S.A.”

By Bieżące, Bieżące 2019, Raporty

Raport bieżący nr 31/201923 sierpnia 2019 r.Informacje bieżące i okresowe„Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki CI Games serii H oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego 10.833.025 akcji zwykłych na…

Read More

2/2014 Zawarcie z Namco Bandai Games America Inc. umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji gier “Enemy Front” oraz “Lords of the Fallen ” na terytorium Ameryki Północnej , Środkowej (w tym Karaiby) oraz Południowej.

By Bieżące, Bieżące 2014, Raporty

Zawarcie z Namco Bandai Games America Inc. umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji gier “Enemy Front” oraz “Lords of the Fallen ” na terytorium Ameryki Północnej , Środkowej (w tym Karaiby) oraz…

Read More