Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES S.A. (27/2022) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

By 5 września 20228 września, 2022No Comments

Raport bieżący nr: 27/2022

Data: 5 września 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 września 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jeremy’ego M. J. Lewisa na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej – posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Jeremy M. J. Lewis nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki. Ponadto, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

 

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Załącznik

Życiorys Jeremy M. J. Lewis 

 

Pobierz