Skip to main content
BieżąceBieżące 2021

20/2021 „Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych”

By 18 sierpnia 202113 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący nr: 20/2021

Data: 17 sierpnia 2021

Temat: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd CI GAMES S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 sierpnia 2021 roku podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla Spółki, wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej Spółki. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest rozwój Spółki oparty o dotychczasową strategię prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy. W trakcie procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę różne opcje, w tym pozyskanie strategicznego inwestora branżowego.

W związku z powyższym Zarząd Spółki w dniu 17 sierpnia 2021 roku zawarł umowę z doradcą Drake Star Securities LLC, który wesprze Spółkę w procesie przeglądu opcji strategicznych w tym w szczególności w negocjacjach i wyborze strategicznego inwestora branżowego. W ramach procesu, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, wybranym podmiotom mogą być udzielane dodatkowe informacje o Spółce.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na dzień dzisiejszy nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 5 96/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Pobierz