Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

38/2019 „Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.”

By 5 listopada 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 38/2019

Temat ​​​​​​​​​​
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

Podstawa prawna ​​​​​​​
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: ​​​​​​​​​
Zarząd CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r. („Raport 3Q”). Zmiana terminu publikacji Raportu 3Q jest związana z planowaną na dzień 22 listopada 2019 r. premierą gry Sniper Ghost Warrior Contracts, o której Spółka poinformowała raportem bieżącym 27/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. Przesunięcie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r. pozwoli na przedstawienie w nim pierwszych, kluczowych danych dotyczących sprzedaży gry Sniper Ghost Warrior Contracts.
Zgodnie z raportem bieżącym 1/2019 Raport 3Q miał zostać opublikowany w dniu 21 listopada 2019 r. W wyniku zmiany terminu publikacji Raport 3Q zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 listopada 2019 r.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu