Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

11/2019 „Zawarcie znaczącej umowy”

By 27 maja 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 11/2019

27 maja 2019

Informacje poufne

„Zawarcie znaczącej umowy”

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zawarciu umowy dystrybucyjnej dotyczącej gry „Sniper Ghost Warrior Contracts” („SGWC”) ze spółką Koch Media GmbH z siedzibą w Höfen, w Austrii. Potwierdzenie podpisania przez drugą stronę ww. umowy Zarząd Spółki otrzymał w dniu dzisiejszym.

Przedmiotem umowy jest dystrybucja (wprowadzenie do sprzedaży na zasadzie wyłączności) na terytorium Austrii, Niemiec, Szwajcarii, krajów Beneluksu, Włoch, Hiszpanii i Portugalii gry SGWC.

Postanowienia i warunki ww. umowy nie obiegają od postanowień i warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.

Umowa dystrybucyjna z Koch Media GmbH jest kluczową umową dystrybucyjną dotyczącą gry SGWC spośród dotychczas podpisanych przez Spółkę z uwagi na terytorium, jakie nią objęto, wolumen gier, którego umowa ta dotyczy oraz wysokość potencjalnych przychodów Spółki. Spółka zawarła umowy dystrybucyjne dotyczące sprzedaży gry SGWC w formie fizycznych nośników na wszystkie kluczowe dla SGWC rynki zbytu z wyjątkiem Japonii i Korei Południowej, gdzie prowadzi negocjacje handlowe i gdzie otrzymała już pierwszą ofertę. Dystrybucja gry SGWC na rynku Stanów Zjednoczonych odbywać się będzie bezpośrednio przez spółkę zależną – CI Games USA Inc., która będzie zarządzać również dystrybucją SGWC w Kanadzie oraz na rynkach Południowej Ameryki.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz