Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

RB 27/2020 „Zakończenie procesu budowania książki popytu (Bookbuildingu). Ustalenie ceny emisyjnej oraz ostatecznej wielkości emisji akcji serii I”

By 28 sierpnia 20203 sierpnia, 2021No Comments

RB 27/2020

Data: 28 sierpnia 2020 r.

Informacje poufne

„Zakończenie procesu budowania książki popytu (Bookbuildingu). Ustalenie ceny emisyjnej oraz ostatecznej wielkości emisji akcji serii I”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 sierpnia 2020 r., Zarząd Spółki dokonał ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ilości akcji zwykłych na okaziciela serii I, emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 26/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii I, emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, została ustalona na podstawie wyników budowania książki popytu (Bookbuilding), zakończonego w dniu dzisiejszym, na poziomie 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100) za jedną akcję.

W ramach emisji oferowanych będzie 21.000.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów) akcji serii I.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz