Skip to main content
Bieżące 2024

CI GAMES SE (15/2024) Zmiana warunków emisji obligacji imiennych serii F

By 19 kwietnia 202422 kwietnia, 2024No Comments

Raport bieżący numer: 15/2024

Data: 19 kwietnia 2024

Podstawa prawna:         Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Temat: Zmiana warunków emisji obligacji serii F

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 19 kwietnia 2024 r. podjął uchwałę zmianie warunków emisji obligacji imiennych serii F oraz zawarł z jedynym obligatariuszem, posiadającym 60 obligacji imiennych serii F, wyemitowanych przez Spółkę (raporty bieżące nr 28/2023 z dnia 14 lipca 2023 r. oraz nr 31/2020 z dnia 20 lipca 2023 r.), porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji. Zgodnie z uchwałą zarządu i zawartym porozumieniem zmianie uległo postanowienie dotyczące terminu złożenia żądania wcześniejszego wykupu, w sposób umożliwiający skrócenie tego terminu za porozumieniem Spółki z obligatariuszem.

Pozostałe warunki emisji Obligacji nie uległy zmianie.

 

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games SE