Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES SA (15/2022/K) Korekta raportu bieżącego Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

By 30 czerwca 202211 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący nr 15/2022/K

Data: 29 czerwca 2022

Informacje bieżące i okresowe

Temat: Korekta raportu bieżącego Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. dotyczącego zmiany terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. wraz z załącznikami. W załączniku do raportu bieżącego nr 15/2022 „Treść uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r.” w uzasadnieniu do projektu uchwały nr 8/1/2022 omyłkowo wpisano oznaczenie jednego z celów inwestycyjnych. W związku z powyższym Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r. z odpowiednią modyfikacją w treści uzasadnienia projektu uchwały nr 8/1/2022. W pozostałym zakresie treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r. nie ulega zmianie.

Pobierz