Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

11/2021 „Pierwsze dane dotyczące sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” w wersji na platformy XBOX oraz PlayStation 4”

By 9 czerwca 20213 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 11/2021

9 czerwca 2021 r.

Informacje poufne

Temat: Pierwsze dane dotyczące sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” w wersji na platformy XBOX oraz PlayStation 4

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r., podaje pierwsze dane dotyczące sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” („SGWC 2”) w wersji cyfrowej na platformy XBOX (XBOX X/S oraz XBOX One) na wszystkich terytoriach dystrybucji oraz na platformę PlayStation 4 na terytorium Ameryki Północnej i Ameryki Południowej:

 1. liczba sprzedanych pre-orderów SGWC 2 łącznie do dnia premiery:
  a) wersje na platformy XBOX: wzrost o ok. 42 % w stosunku do wyników sprzedaży pre-orderów „Sniper Ghost Warrior Contracts 1” w 2019 r.,
  b) wersja na PlayStation 4: wzrost o ok. 27 % w stosunku do wyników sprzedaży pre-orderów „Sniper Ghost Warrior Contracts 1” w 2019 r.
 2. łączny wolumen sprzedaży SGWC 2 w ciągu dwóch dni od dnia premiery z wyłączeniem pre-orderów:
  a) wersje na platformy XBOX: wzrost o ok. 177 % w stosunku do wyników sprzedaży „Sniper Ghost Warrior Contracts 1” w 2019 r.,
  b) wersja na PlayStation 4: wzrost o ok. 141 % w stosunku do wyników sprzedaży „Sniper Ghost Warrior Contracts 1” w 2019 r.;
 3. łączne przychody ze sprzedaży SGWC 2 w ciągu dwóch dni od dnia premiery:
  a) wersje na platformy XBOX: wzrost o ok. 211 % w stosunku do wyników sprzedaży „Sniper Ghost Warrior Contracts 1” w 2019 r. w analogicznym okresie po premierze,
  b) wersja na PlayStation 4: wzrost o ok. 170 % w stosunku do wyników sprzedaży „Sniper Ghost Warrior Contracts 1” w 2019 r. w analogicznym okresie po premierze.

Na wzrost przychodów w stosunku do wolumenu sprzedaży w przypadku SGWC 2, porównując do wyników sprzedaży „Sniper Ghost Warrior Contracts 1” w analogicznym okresie po premierze, wpływ miały głównie dwa czynniki. Po pierwsze, Spółka zaoferowała dwie wersje SGWC 2, tj. wersję podstawową oraz wersję deluxe (cena wersji deluxe jest wyższa o 10 USD/10 EURO od ceny SGWC 2 w wersji podstawowej). Wolumen sprzedaży cyfrowej SGWC 2 w wersji deluxe na konsole w pierwszych dwóch dniach od premiery jest wyższy niż wolumen sprzedaży cyfrowej SGWC 2 w wersji podstawowej. Po drugie, Spółka zrezygnowała z dodatkowej promocji cenowej dla graczy w dniu premiery SGWC 2, którą wprowadzono przy okazji premiery „Sniper Ghost Warrior Contracts 1” w 2019 r.

Dane dotyczące sprzedaży SGWC 2 w wersji cyfrowej na platformę PlayStation 4 na pozostałych terytoriach, w tym w Europie i w Australii, Zarząd Spółki poda do wiadomości publicznej, gdy zostaną one przekazane Spółce przez partnerów dystrybucyjnych. 

Informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla Spółki, w szczególności jej potencjalny wpływ na sytuację majątkową Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz