Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

30/2014 Terminowy wykup obligacji serii E przez spółkę CI Games S.A.

By 18 grudnia 201427 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 30/2014
Data sporządzenia: 2014-12-18
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Terminowy wykup obligacji serii E przez spółkę CI Games S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. informuje, iż otrzymał z Krajowego Depozytu Papieru Wartościowych potwierdzenie, że dniu dzisiejszym nastąpił całkowity, terminowy wykup obligacji CI Games S.A. serii E. Tym samym Emitent dopełnił wszelkich formalności związanych z wykupem obligacji, o emisji których Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2013. Łączna wartość wykupu obligacji serii E przez spółkę wyniosła: 5.703.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset trzy tysiące złotych)

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-18 Adam Pieniacki Członek Zarządu Adam Pieniacki
Pobierz