Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

22/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 27 września 2018 r

By 14 grudnia 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 22/2018

27 września 2018 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 27 września 2018 r.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 września 2018 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 ze zm.).

Monika Rumianek – Członek Zarządu Emitenta
Maciej Nowotny – Członek Zarządu Emitenta

Pobierz Pobierz