Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

24/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 27 września 2018 r.

By 14 grudnia 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 24/2018

27 września 2018 r.

„Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 27 września 2018 r.”

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że jedynym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 września 2018 r. („NWZ”), był Pan Marek Tymiński, który dysponował na NWZ głosami w liczbie 59 663 570 z posiadanych akcji w liczbie 59 663 570. Stanowiło to 95,62 % w liczbie głosów na tym NWZ oraz 39,48% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.).

 

Monika Rumianek – Członek Zarządu

Maciej Nowotny – Członek Zarządu

Pobierz