Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

21/2019 „Zmiana znaczącej umowy”

By 28 czerwca 20192 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 21/2019

28 czerwca 2019 r.

Informacje poufne

„Zmiana znaczącej umowy”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Spółka zawarła aneks do umowy kredytu odnawialnego z mBank S.A. („Aneks”), o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. („Umowa Kredytu”).

Stosownie do Aneksu Spółka zobowiązuje się do niedokonywania od dnia 26 czerwca 2019 r. dalszych ciągnień kredytu odnawialnego udzielonego na podstawie Umowy Kredytu. Powodem zawarcia Aneksu jest wypowiedzenie przez Spółkę umowy z Defiant Studios LLC, gdyż jednym z głównych celów Umowy Kredytu było finansowanie współpracy Spółki z Defiant Studios LLC.

Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Spółka rozpoczęła prowadzenie rozmów, których celem jest wybór podwykonawców do dalszej produkcji gry „Lords of the Fallen 2, wraz z wewnętrznym zespołem Spółki. Zarząd podejmie rozmowy z mBank S.A. w sprawie potencjalnego zwiększenia obecnego limitu zadłużenia na
podstawie Umowy Kredytu po wybraniu podwykonawców i uzgodnieniu z nimi szczegółowych warunków współpracy.

Zgodnie z szacunkami Zarządu Spółki obecna wartość zobowiązań Spółki w stosunku do mBank S.A. z tytułu Umowy Kredytu oraz umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 9 stycznia 2018 r. (o zawarciu której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.), wynoszących na dzień 28 czerwca 2019 r. 24,1 mln zł pozostanie na podobnym poziomie do czasu premiery gry „Sniper Ghost Warrior Contracts”, planowanej na ten rok.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz