Skip to main content
Bieżące 2024

CI GAMES SE (9/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games SE zwołanym na 21 marca 2024 roku

By 22 marca 2024No Comments

Raport bieżący nr: 9/2024

Data: 21 marca 2024

Podstawa prawna: 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games SE zwołanym na 21 marca 2024 roku

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 21 marca 2024 roku („NWZ”) akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:
1. Marek Tymiński, który dysponował na tym NWZ głosami w liczbie 53 083 570 z akcji w liczbie 53 083 570. Stanowiło to 57,81% w liczbie głosów na tym NWZ oraz 29,02% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
2. ACTIVE OWNERSHIP FUND SICAV-FIS SCS z siedzibą w Luksemburgu, który dysponował na tym NWZ głosami w liczbie 36 618 931 z akcji w liczbie 36 618 931. Stanowiło to 39,88 % w liczbie głosów na tym NWZ oraz 20,02 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zarząd CI Games SE:
Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games SE