Skip to main content
Bieżące 2024

CI Games SE (2/2024) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR

By 4 stycznia 202423 lutego, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 2/2024

Data sporządzenia: 4-1-2024

Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.E.

Temat: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 4 stycznia 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie skierowane przez Prezesa Zarządu Spółki – Pana Marka Tymińskiego sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. Treść w/w zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,551006

Opis: Zawiadomienie 19 MAR – Marek Tymiński