Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

10/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 r.

By 4 kwietnia 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 10/2015
Data sporządzenia: 2015-04-29
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że jedynym akcjonariuszem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 28 kwietnia 2015 r. („ZWZA”), posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA, był Pan Marek Tymiński. Pan Marek Tymiński dysponował na ZWZA głosami w liczbie 6 356 357 z akcji w liczbie 6 356 357. Stanowiło to 85,18% w liczbie głosów na tym ZWZA i 45,68% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-29 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz