Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

22/2015 ODPOWIEDŹ NA OŚWIADCZENIE CI GAMES S.A. O WYPOWIEDZENIU UMOWY ZNACZĄCEJ

By 7 sierpnia 20153 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 22/2015
Data sporządzenia: 2015-08-07
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Odpowiedź na oświadczenie CI Games S.A. o wypowiedzeniu umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała dzisiaj od Bandai Namco Entertainment America Inc. („Bandai Namco”) pismo, w którym Bandai Namco kwestionuje skuteczność oświadczenia Spółki o wypowiedzeniu umowy znaczącej, o złożeniu którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. Zarząd Spółki podtrzymuje stanowisko, że przedmiotowe oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z Bandai Namco wywołało zamierzony przez Spółkę skutek w postaci rozwiązania umowy z Bandai Namco.

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-08-07Marek TymińskiPrezes Zarządu Emitenta
Pobierz