Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

40/2019 „Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów”

By 5 listopada 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 40/2019

„Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 października 2019 r. do Spółki dotarło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Marka Tymińskiego, w którym Pan Marek Tymiński zawiadamia Spółkę w trybie art. 69 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o zmianie dotychczas posiadanego przez niego procentowego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w Spółce o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów.

Spółka w załączeniu przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Monika Rumianek – Członek Zarządu

Pobierz Pobierz