Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

47/2020 „Prognozowane przychody Grupy Kapitałowej CI Games ze sprzedaży za IV kwartał 2020 r.”

By 27 listopada 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 47/2020

27 listopada 2020 r.

Informacje poufne

„Prognozowane przychody Grupy Kapitałowej CI Games ze sprzedaży za IV kwartał 2020 r.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2020 r. dla Grupy Kapitałowej CI Games („Grupa CI Games”).

Zarząd Spółki prognozuje, że przychody Grupy CI Games ze sprzedaży w ostatnim kwartale 2020 r. osiągną poziom 11 mln zł (jedenastu milionów złotych).

Prognoza ta jest oparta na dotychczasowych wynikach sprzedaży osiągniętych przez Grupę CI Games do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego w kanałach dystrybucji cyfrowej oraz na nośniach fizycznych. Prognozę oparto na założeniu, że nie nastąpi znaczna dewaluacja walut EUR i USD, w których Grupa CI Games osiąga przychody, oraz że nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia jednorazowe, związane z ryzykiem prowadzonej przez Grupę CI Games działalności.

Niniejsza informacja została uznana za informację poufną z uwagi na jej istotne znaczenie dla sytuacji finansowej Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński, Prezes Zarządu

Pobierz