Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

17/2020 „Osiągnięcie pełnego zwrotu z inwestycji w grę Sniper Ghost Warrior Contracts”

By 3 lipca 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 17/2020
3 lipca 2020
Informacje poufne

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po zapoznaniu się z wybranymi danymi finansowymi za czerwiec 2020 roku, informuje, że łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży gry Sniper Ghost Warrior Contracts od daty premiery (22.11.2019) do dnia 30 czerwca 2020 roku przewyższyły łączne nakłady związane ze stworzeniem i wydaniem gry, w tym kosztem jej produkcji, marketingiem, kosztami wytworzenia na nośnikach fizycznych oraz opłatami licencyjnymi związanymi z silnikiem, na którym oparta jest gra. W związku z powyższym Zarząd informuje, że gra Sniper Ghost Warrior Contracts osiągnęła całkowity zwrot z inwestycji w II kwartale 2020 r.
Przy szacowanym poziomie sprzedaży gry na poziomie 51,0 mln zł w okresie od dnia premiery (22.11.2019) do 30 czerwca 2020 r., zysk z gry (uwzgledniające wszystkie ww. koszty) szacowany jest na poziomie 3 mln zł. Zdaniem Zarządu gra Sniper Ghost Warrior Contracts będzie miała istotny wpływ na wyniki Spółki przynajmniej do końca 2022 roku.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 5 96/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Pobierz