Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

17/2018 „Zmiana adresu siedziby CI Games S.A.”

By 14 grudnia 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 17/2018

25 maja 2018 r.

Informacje bieżące

„Zmiana adresu siedziby CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd podjął uchwałę, na mocy której z dniem 28 maja 2018 r. ulegają zmianie dane adresowe Spółki.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarządu dotychczasowy adres siedziby Spółki, tj. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, z dniem 28 maja 2018 r. ulegnie zmianie na następujący adres: ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa (budynek B4).

Szczegółowa podstawa prawna: par. 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Monika Rumianek – Członek Zarządu

Maciej Nowotny – Członek Zarządu

Pobierz