Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES S.A. (17/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r.

By 5 lipca 20229 sierpnia, 2022No Comments

Raport bieżący nr: 17/2022

Data: 5 lipca 2022

Podstawa prawna: 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 lipca 2022 r. (“ZWZ”) byli:

  1. Pan Marek Tymiński, który dysponował na ZWZ głosami w liczbie 52 663 570 z akcji w liczbie 52 663 570. Stanowiło to 64,61 % w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 28,79 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
  2. ACTIVE OWNERSHIP FUND SICAV-FIS SCS z siedzibą w Luksemburgu, który dysponował na ZWZ głosami w liczbie 27 345 788 z akcji w liczbie 27 345 788. Stanowiło to 33,55 % w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 14,95 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Pobierz