Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

13/2020 „Premiera gry “Sniper Ghost Warrior Contracts 2” w IV kwartale 2020 roku”

By 24 czerwca 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 13/2020
Temat: Premiera gry “Sniper Ghost Warrior Contracts 2” w IV kwartale 2020 roku

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiadamia, o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o podaniu do publicznej wiadomości informacji o premierze. gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2”, która powstanie z wykorzystaniem silnika CryEngine i zostanie wydana w IV kwartale 2020 roku, jednocześnie na następujących platformach: PC, PS4, Xbox One. Gra „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” będzie również kompatybilna z nowymi konsolami Sony i Microsoft, w momencie ich pojawienia się na rynku. Dokładna data premiery „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. W ocenie Zarządu Spółki niniejsza informacja stanowi informację poufną z uwagi na jej wpływ na przyszłe wyniki
Spółki oraz na realizację strategii rozwoju Spółki i jej Grupy kapitałowej. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Pobierz