Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

33/2019 „Zawarcie znaczącej umowy”

By 12 września 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 33/2019

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 września 2019 r. Spółka zawarła umowę dystrybucyjną dotyczącą gry „Sniper Ghost Warior Contracts” („SGWC”) ze spółką Game King LLC z siedzibą w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich („Umowa”).

Umowa obejmuje wprowadzanie SGWC do sprzedaży na zasadzie wyłączności na terenie Bliskiego Wschodu (Bahrajn, Egipt, Jordania, Kuwejt, Liban, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Pakistan, Maroko, Tunezja, Algieria).

Postanowienia i warunki Umowy nie odbiegają od postanowień i warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

 Marek Tymiński- Prezes Zarządu

Pobierz