Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (16/2023) Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu CI GAMES SE

By 19 kwietnia 2023No Comments

Raport bieżący nr: 16/2023

Data: 14 kwietnia 2023

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu CI GAMES SE

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki po jej przekształceniu w spółkę europejską, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Garlińskiemu. 

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12 kwietnia 2023 r. dokonała wyboru następujących członków do Komitetu Audytu: Pan Artur Osuchowski – Przewodniczący Komitetu Audytu, Pan Marcin Garliński – Członek Komitetu Audytu, Pan Adam Niewiński – Członek Komitetu Audytu. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz wymagania określone w art. 129 ust. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej w/w osób zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 11/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

David Broderick – Wiceprezes Zarządu