Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

24/2016 „Podjęcie decyzji o odwołaniu zamiaru emisji obligacji przez CI Games S.A.”

By 20 grudnia 20164 lipca, 2021No Comments

15.12.2016 r. – RB nr 24/2016

Informacje poufne

„Podjęcie decyzji o odwołaniu zamiaru emisji obligacji przez CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia 2016 r., podjął decyzję o odwołaniu zamiaru emisji obligacji, o którym Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. Powyższa decyzja Zarządu jest związana między innymi z ogłoszonym w dniu 14 grudnia 2016 r. wynikiem konkursu programu sektorowego GameINN, w którym wnioski złożone przez Spółkę zostały wybrane do dofinansowania na kwotę przeszło 7,3 mln złotych (siedem milionów trzysta tysięcy złotych).

Obecnie Spółka koncertuje się na zakończeniu produkcji i wydaniu gry „Sniper: Ghost Warrior 3” oraz kontynuuje prace koncepcyjne nad grą „Lords of the Fallen 2”, której właściwa produkcja rozpocznie się w drugim kwartale 2017 r.

Niniejsza informacja została zakwalifikowana przez Zarząd Spółki jako informacja poufna ze względu na prawdopodobnie znaczący wpływ tej informacji na ocenę polityki finansowania Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz