Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

28/2019 „Zmiana znaczącej umowy”

By 12 sierpnia 20193 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 27/2019
12 sierpnia 2019 r.

Informacje bieżące i okresowe

Zmiana znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. Spółka zawarła aneks do umowy dystrybucyjnej dotyczącej gry „Sniper Ghost Warior Contracts: („SGWC”) ze spółką Koch Media GmbH z siedzibą w Höfen w Austrii („Aneks”), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2019 z dnia 27 maja 2019 r. („Umowa Dystrybucyjna”). Potwierdzenie podpisania przez drugą stronę ww. umowy Zarząd Spółki otrzymał w dniu dzisiejszym.

Stosownie do Aneksu, Umowa Dystrybucyjna obejmuje wprowadzanie SGWC do sprzedaży na zasadzie wyłączności nie tylko w państwach dotychczas wskazanych w Umowie Dystrybucyjnej, ale ponadto w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Postanowienia i warunki Umowy Dystrybucyjnej i Aneksu nie odbiegają od postanowień i warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

 Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz