Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

7/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. w dniu 29 kwietnia 2016 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CI Games S.A.

By 4 maja 20164 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 7/2016

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. w dniu 29 kwietnia 2016 r.

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 kwietnia 2016 r.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133)

Pobierz Pobierz