Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (30/2023) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu CI Games SE

By 1 sierpnia 2023No Comments

Raport bieżący nr: 30/2023

Data: 19 lipca 2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu CI Games SE 

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 27/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. informuje, że w dniu 19 lipca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 23/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 lipca 2023 r. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

 

Załączniki

Tekst jednolity Statutu CI Games SE