Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

1/2021 „Wyniki sprzedaży serii “Sniper Ghost Warrior” oraz “Lords of the Fallen””

By 11 stycznia 20212 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 1/2021

11 stycznia 2021 r.

Informacje poufne

Temat: Wyniki sprzedaży serii “Sniper Ghost Warrior” oraz “Lords of the Fallen”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej wyniki sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior Contracts” („SGWC”), której światowa premiera odbyła się w dniu 22 listopada 2019 r. w wersji na PC, PlayStation4 oraz Xbox One.

Sprzedaż SGWC w styczniu 2021 r. przekroczyła poziom 1 mln sztuk. Z kolei według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego sprzedaż „Sniper Ghost Warrior 3” przekroczyła poziom 3 milionów egzemplarzy. Cała seria „Sniper Ghost Warrior” sprzedała się w łącznym nakładzie przekraczającym 11 mln sztuk.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że według danych na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego sprzedaż pierwszej części „Lords of the Fallen” przekroczyła 3 mln egzemplarzy. Wewnętrzny zespół Spółki Hexworks pracuje obecnie nad drugą częścią tej gry, której premiera jest planowana na 2022 rok.

Powyższa informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla sytuacji finansowej Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz