Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

42/2017 „Przyjęcie strategii rozwoju Grupy kapitałowej CI Games na lata 2017-2019”

By 27 czerwca 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 42/2017

27 czerwca 2017 r.

Informacje poufne

„Przyjęcie strategii rozwoju Grupy kapitałowej CI Games na lata 2017-2019”

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o przyjęciu w dniu 27 czerwca 2017 r. strategii rozwoju Grupy kapitałowej CI Games na lata 2017 – 2019 („Strategia”).

 

Przyjęta Strategia wynika z potrzeby dostosowania się do głównych trendów na globalnym rynku gier wideo, na które składają się następujące elementy:

– prognozowane wzrosty wartości rynku gier wideo świadczą o tym, że jest on ciągle w trendzie wzrostowym;

– udział kanału cyfrowego w ogólnej sprzedaży gier rośnie niezależnie od platformy sprzętowej, jednak wartość rynku dystrybucji tradycyjnej nadal jest na bardzo wysokim poziomie;

– rynek gier AAA zostaje zdominowany przez coraz droższe produkcje z bardzo wysokimi wydatkami na marketing;

– produkcje plasujące się w niższym segmencie pod względem wysokości środków zaangażowanych w ich produkcję, odznaczające się wysoką jakością, mają wysoki potencjał sprzedażowy, jeśli posiadają odpowiednią jakość i wpisują się w rynkowe trendy.

 

Biorąc pod uwagę, że Grupa CI Games dysponuje silnym zespołem deweloperskim, prawami autorskimi i zasobami wypracowanymi przy poprzednich projektach, Zarząd Spółki zamierza oprzeć plan rozwoju Grupy kapitałowej CI Games na lata 2017-2019 na następujących założeniach:

– rezygnacja z produkcji gier klasy AAA i koncentracja na mniejszych pod względem skali projektach, które ma cechować wysoka jakość i zrównoważone budżety produkcyjne oraz marketingowe, dostosowane do rzeczywistego potencjału sprzedażowego danego projektu;

– doprowadzenie do sytuacji, w której Grupa kapitałowa Spółki będzie mogła równocześnie realizować kilka tego rodzaju projektów. Docelowo, począwszy od 2018 r., Grupa CI Games powinna być w stanie przygotować przynajmniej jedną premierę w roku;

– maksymalizacja sprzedaży w cyfrowym kanale sprzedaży, przy jednoczesnym utrzymaniu obecności w tradycyjnym (pudełkowym) modelu dystrybucji;

– utrzymywanie wysokiej dyscypliny kosztowej i ciągła poprawa efektywności procesu produkcji gier, w tym tworzeniu gier zarówno wewnętrznym zespołem lub przy współpracy z zewnętrznymi podwykonawcami.

– wzmocnienie obecności na wybranych rynkach geograficznych, m.in. w Chinach.

W okresie 2017-2019 Grupa CI Games skoncentruje się na następujących kluczowych projektach wydawniczych na platformy sprzętowe PS4, Xbox One oraz PC:

– shooter taktyczny, w którym wykorzystane zostaną szeroko pojęte rozwiązania techniczne oraz doświadczenia zespołu zdobyte w realizacji gry „Sniper Ghost Warrior 3”;

– druga część gry „Lords of the Fallen”, która będzie kontynuacją dobrze przyjętej przez graczy i krytyków gry z 2014 r.

 

Zarząd Spółki jednocześnie zapowiada wydanie gry snajperskiej na platformy mobilne w III kwartale 2017 r. a na podstawie wyniku sprzedaży gry Zarząd podejmie decyzje co do dalszej strategii w zakresie gier mobilnych.

Prezentacja zawierająca kluczowe założenia Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

 

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Załącznik do raportu:

CI Games – Kierunki rozwoju 2017-2019

Pobierz Pobierz