Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

09/2017 „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 31 stycznia 2017 r.”

By 31 stycznia 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 9/2017

31 stycznia 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 31 stycznia 2017 r.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2017 r. („NWZ”), byli:

  • Pan Marek Tymiński, który dysponował na NWZ głosami w liczbie 5 966 357 z posiadanych akcji w liczbie 5 966 357. Stanowiło to 87,98 % w liczbie głosów na tym NWZ oraz 39,74% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
  • Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny, który dysponował na NWZ głosami w liczbie 648 832 z posiadanych akcji w liczbie 648 832. Stanowiło to 9,57% w liczbie głosów na tym NWZ oraz 4,32% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639).

Pobierz