CI Games (CIG) przedstawiło rozwiniętą strategię ukierunkowaną na przyszły wzrost grupy, pokazując znaczące ambicje dotyczące zarówno ugruntowanych, jak i zupełnie nowych IP na nadchodzące pięć lat. Zbliżając się do trzeciej dekady istnienia firmy, zaktualizowana strategia koncentruje się na siedmiu filarach. Jej kluczowym celem jest wzmocnienie solidnych fundamentów Spółki, dalsza budowa brandów, istotny rozwój zespołów i zapewnienie jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju finansowego.

Prezentacja do pobrania