Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

29/2020 „Zawiadomienie o objęciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze”

By 3 września 20204 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 29/2020

3 września 2020 r.

„Zawiadomienie o objęciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze”

Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, zawiadomienie skierowane przez Prezesa Zarządu Spółki – Pana Marka Tymińskiego, o objęciu akcji Spółki („Zawiadomienie”).
Treść Zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz Pobierz