Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

17/2015 Powołanie nowych Członków Zarządu CI Games S.A.

By 24 czerwca 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 17/2015
Data sporządzenia: 2015-06-24
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Powołanie nowych Członków Zarządu CI Games S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Łukasza Misiurskiego i Panią Monikę Rumianek na Członków Zarządu Spółki. Pan Łukasz Misiurski i Pani Monika Rumianek będą pełnić funkcję Członków Zarządu Spółki od dnia powołania, tj. od dnia 24 czerwca 2015 r. Pan Łukasz Misiurski pełni obecnie w Spółce funkcję Dyrektora Wydawniczego. Pan Łukasz Misiurski posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w branży gier wideo. Od dziewięciu lat jest pracownikiem CI Games S.A. Początkowo Pan Łukasz Misiurski był menedżerem Dział Kontroli Jakości w Spółce, następnie sukcesywnie przejmował kierownicze funkcje oraz obowiązki i w kolejnych latach kierował Działem Produkcyjnym, Dział Marketingowym oraz Działem Wydawniczym w CI Games S.A. Jest absolwentem wyższych studiów magisterskich na kierunku administracja w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pani Monika Rumianek zajmuje obecnie w Spółce stanowisko Dyrektor ds. HR. Pani Monika Rumianek posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie HR. Jest absolwentką studiów magisterskich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją Specjalista ds. zatrudnienia. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 2001 roku w firmie rekrutacyjnej AJ Consulting, w której zajmowała się w rekrutacjami na stanowiska managerskie i specjalistyczne dla branży IT. W latach 2003-2013 związana była z firmą TARGET Executive Search, początkowo jako Consultant, a następnie jako Senior Consultant, w której odpowiadała za całościowe prowadzenie projektów rekrutacyjnych metodą poszukiwań bezpośrednich na stanowiska managerskie i specjalistyczne w różnych branżach. Do CI Games S.A. dołączyła w 2013 r. Od 2015 r. pełni w Spółce funkcję Dyrektora ds. HR i odpowiada za politykę personalną Spółki. Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami Pan Łukasz Misiurski i Pani Monika Rumianek nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie są wspólnikami w konkurencyjnej dla Spółki spółce cywilnej ani spółce osobowej prawa handlowego, a także nie są członkami organu spółki kapitałowej ani członkami organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej względem Spółki osoby prawnej. Pan Łukasz Misiurski ani Pani Monika Rumianek nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-06-24 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz