Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (36/2023) Wyniki sprzedaży gry „Lords of the Fallen”

By 25 października 2023No Comments

Raport bieżący nr: 36/2023

Data: 23 październik 2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat: Wyniki sprzedaży gry „Lords of the Fallen”

 

Zarząd Cl Games S.E. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wyniki sprzedaży gry Lords of the Fallen, której globalna premiera miała miejsce 13 października 2023 roku.

Zarząd Spółki informuje, że na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego, tj. na dzień 23 października 2023 r., sprzedaż gry Lords of the Fallen przekroczyła 1 mln egzemplarzy.

Jutro (wtorek, 24 października 2023 r.) Spółka opublikuje raport bieżący zawierający dodatkowe informacje na temat premiery gry Lords of the Fallen, a także zorganizuje o godz. 10:00 webinarium z udziałem Marka Tymińskiego, prezesa zarządu Spółki oraz Davida Brodericka, wiceprezesa zarządu.

 

Powyższe informacje zostały potraktowane jako poufne ze względu na ich znaczenie dla sytuacji finansowej Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

 

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz