Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (26/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games SE zwołanym na 29 czerwca 2023 roku

By 3 lipca 2023No Comments

Raport bieżący nr: 26/2023

Data: 29 czerwca 2023

Podstawa prawna: 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games SE zwołanym na 29 czerwca 2023 roku

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 roku („ZWZ”) akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  1. Marek Tymiński, który dysponował na tym ZWZ głosami w liczbie 52 663 570 z akcji w liczbie 52 663 570. Stanowiło to 58,98% w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 28,79% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
  2. ACTIVE OWNERSHIP FUND SICAV-FIS SCS z siedzibą w Luksemburgu, który dysponował na tym ZWZ głosami w liczbie 36 618 931 z akcji w liczbie 36 618 931. Stanowiło to 41,01 % w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 20,02 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games SE

David Broderick – Wiceprezes Zarządu CI Games SE