Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

14/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games S.A.

By 21 maja 201427 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący z plikiem nr: 14/2014
Data sporządzenia: 2014-05-21
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI GAMES S.A. („Walne Zgromadzenie”) na dzień 17 czerwca 2014 roku na godz. 11.00. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182 w budynku IO-1, w sali konferencyjnej na I piętrze. Pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, formularz pełnomocnictwa, formularz do wykonywania prawa głosu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-21 Marek Tymiński Prezes Zarrządu Prezes Zarządu
Pobierz