Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

28/2018 „Aktualizacja strategii rozwoju Grupy kapitałowej CI Games na lata 2017-2019”

By 13 grudnia 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 28/2018

13 grudnia 2018 r.

Informacje poufne

„Aktualizacja strategii rozwoju Grupy kapitałowej CI Games na lata 2017-2019”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 42/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku, o dokonaniu w dniu 13 grudnia 2018 r. aktualizacji Strategii rozwoju Grupy kapitałowej CI Games na lata 2017-2019 („Strategia”).

W ramach Strategii dotyczącej działalności wydawniczej obejmującej produkty tworzone przez zewnętrzne studia deweloperskie, oparte o koncepty kreatywne tych studiów w segmencie gier indie, Zarząd Spółki zdecydował o prowadzeniu działalności wydawniczej poprzez nową spółkę zależną – United Label S.A., w której 100% akcji posiada CI Games S.A. W ostatnich tygodniach United Label S.A. podpisała umowy wydawnicze (umowy licencji wyłącznej na terytorium całego świata) z czterema studiami deweloperskimi, które zlokalizowane są w Wielkiej Brytanii i Francji, dotyczące wydania czterech gier o łącznym budżecie produkcyjnym około 13 mln zł. Każde ze studiów produkcyjnych jest przynajmniej częściowo zaangażowane w finansowanie swojej produkcji (jedno z nich finansuje je w całości). Łączny koszt poniesionych nakładów po stronie Grupy CI Games szacowany jest na 5 mln zł. Nakłady finansowe, które poniesie Grupa CI Games z tytułu inwestycji we wspomniane cztery produkcje, zostały ujęte w opublikowanej przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. prognozie przepływów finansowych, w części odpowiadającej wydatkom do końca III kwartału 2019 roku. Ostatnia z ww. czterech, kluczowa umowa, została podpisana przez United Label S.A. w dniu 12 grudnia 2018 roku, co zrealizowało cele postawione przez Zarząd Spółki w zakresie startowego portfolio gier.

Grupa CI Games planuje wydanie dwóch z ww. gier w 2019 roku oraz kolejne dwie gry w 2020 roku.

Proces selekcji gier, które będą wydawane przez Grupę CI Games za pośrednictwem nowej spółki zależnej w segmencie gier indie, oparty jest między innymi na ocenie jakości każdej gry w obecnym jej stanie oraz potencjalnej jakości na dzień premiery, możliwości komercjalizacji w tym planowanej sprzedaży danej gry w kanałach cyfrowych oraz ocenie kompetencji zespołu tworzącego grę.

Tytuły wszystkich czterech wspomnianych gier oraz studia produkcyjne, które odpowiadają za ich produkcję, zostaną zaprezentowane przez Grupę CI Games w globalnym komunikacie marketingowym, który planowany jest na styczeń 2019 roku.

W ramach segmentu gier indie Grupa CI Games skoncentruje się na selekcji wysokiej jakości innowacyjnych gier, budowaniu długoterminowych relacji z producentami oraz wypracowaniu możliwie wysokiego zwrotu z inwestycji przy zachowaniu zrównoważonych nakładów na każdy z projektów. Grupa CI Games pracuje obecnie nad dalszym poszerzeniem oferty wydawniczej i planuje podpisać kolejne tytuły w segmencie indie.

Zarząd Spółki podkreśla, że Grupa CI Games konsekwentnie realizuje dotychczasowe założenia Strategii, m.in. w ramach zapowiedzianych dotychczas dwóch istotnych projektów na platformy sprzętowe PS4, Xbox One oraz PC, tj. „Sniper Ghost Warrior Contracts” – tworzonego przez wewnętrzny zespół Spółki w Warszawie wraz z międzynarodowymi partnerami zewnętrznymi oraz największy obecnie projekt Spółki, tj. „Lords of the Fallen 2”, którą na zlecenie Spółki produkuje studio Defiant z siedzibą w Nowym Jorku.

W ocenie Zarządu Spółki niniejsza informacja stanowi informację poufną z uwagi na jej znaczenie dla działalności Spółki oraz Grupy CI Games, w tym dla przyszłych przepływów finansowych w Grupie CI Games.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz