Wydarzenia Data
Skonsolidowany i jednostkowy raport raport roczny za 2015 r. 26 lutego 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CI Games S.A. 29 kwietnia 2016
Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 r. 16 maja 2016
Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2016 r. 30 sierpnia 2016
Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 r. 14 listopada 2016
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CI Games S.A. 31 stycznia 2017
Premiera gry ‚Lords of the Fallen: Blades of Fate’ 9 luty 2017
Wymiana akcji CI Games S.A. w KDPW w następstwie podziału (splitu) akcji 23 luty 2017
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2016 31 marca 2017
Premiera gry ‚Sniper: Ghost Warrior 3’ 25 kwietnia 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CI Games S.A. 15 maja 2017
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. 24 maja 2017
Premiera gry mobilnej ‚Sniper: Ghost Warrior’ III kwartał 2017
Skonsolidowany raport kwartalny za pierwsze półrocze 2017 r. 7 września 2017
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. 22 listopada 2017
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2017 27 marca 2018
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. 28 maja 2018
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. 30 sierpnia 2018
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. 23 listopada 2018
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2018 22 marca 2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 23 maja 2019 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 29 sierpnia 2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 21 listopada 2019 r.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019 27 marca 2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. 22 maja 2020 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. 4 września 2020 r.
Wprowadzenie od obrotu na Rynku Głównym GPW (rynku równoległym) 21 000 000 akcji serii I 6 października 2020 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. 9 października 2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. 27 listopada 2020 r.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2020 r. 12 kwietnia 2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. 24 maja 2021 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CI Games S.A. 22 czerwca 2021 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. 31 sierpnia 2021 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CI Games S.A. 6 grudnia 2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. 22 listopada 2021 r.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2021  8 kwietnia 2022 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r 25 maja 2022 r
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CI Games S.A. 30 czerwca 2022 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CI Games S.A. 5 września 2022 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. 7 września 2022 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. 23 listopad 2022 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CI Games S.A. 31 stycznia 2023 r.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2022. 18 kwietnia 2023 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. 30 maja 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 29 czerwca 2023 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. 29 września 2023 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. 29 listopada 2023 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21 marca 2024 r.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2023. 17 kwietnia 2024 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. 29 maja 2024 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. 30 września 2024 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. 29 listopada 2024 r.