Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (34/2023) Rozwiązanie znaczącej umowy

By 25 sierpnia 2023No Comments

Raport bieżący nr: 34/2023

Data: 16 sierpnia 2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Temat: Rozwiązanie znaczącej umowy

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 sierpnia 2023 r. Spółka zawarła porozumienie („Porozumienie”) z Batfields s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej (“Batfields”) rozwiązujące umowę dotyczącą produkcji „Survive” zawartą z Batfields, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 15 października 2021 r. („Umowa”). 

Do dnia zawarcia Porozumienia, Spółka wywiązała się w całości z płatności za wszystkie przyjęte od Batfields prace, według zasad określonych w Umowie.

Zgodnie z Porozumieniem, Spółka, jako jedyny właściciel „Survive”, zatrzymuje prawa własności intelektualnej i nie jest zobowiązana do uiszczania jakichkolwiek tantiem na rzecz Batfields za „Survive”. Spółka otrzyma także od Batfields wszelkie dane oraz dokumentacje projektową stworzoną na podstawie Umowy. Na podstawie Porozumienia strony w pełni rozliczą wszelkie zobowiązania i należności, które zostały lub mogły zostać zgłoszone w związku z Umową.

„Survive” jest kolejną produkcją po „Lords of the Fallen” i Spółka będzie kontynuować prace nad „Survive”  wykorzystując do projektu zasoby wewnętrzne oraz w uzasadnionych przypadkach wsparcie partnerów zewnętrznych. W zamierzeniu „Survive” ma być znacznie większą grą niż wcześniej przewidywano.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

David Broderick – Wiceprezes Zarządu