Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

54/2017 „Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 14 września 2017 r.”

By 14 września 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 54/2017

14 września 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 14 września 2017 r.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 września 2017 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Monika Rumianek – Członek Zarządu Emitenta

Maciej Nowotny – Członek Zarządu Emitenta

 

Załącznik do Raportu:

http:/home/aegffiv/www/cigames.com/wp-content/uploads/2017/09/Treść-uchwał-podjętych-przez-NWZ-CI-Games-S.A.-w-dniu-14-września-2017-r.-.pdf

Pobierz