Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

16/2020 „Informacja o szacunkowych wynikach sprzedaży za I półrocze 2020 r. i wysokości środków własnych w Grupie Kapitałowej CI GAMES”

By 1 lipca 20204 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 16/2020
1 lipca 2020
Informacje poufne

„Informacja o szacunkowych wynikach sprzedaży za I półrocze 2020 r. i wysokości środków własnych w Grupie Kapitałowej CI GAMES”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że skonsolidowana wartość
sprzedaży za pierwsze półrocze szacowana jest poziomie 25,4 mln zł, w tym za II kwartał szacunek sprzedaży
wynosi 13,1 mln zł.
Ponadto w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki informuje, że
zgodnie z informacją przedstawioną w tym raporcie wartość wykorzystanych przez Spółkę środków, w ramach
umowy kredytu wyniosła 12,5 mln zł na dzień 30 czerwca 2020, natomiast zgodnie z powziętą informacją środki
własne w Grupie Kapitałowej CI GAMES wyniosły 12,8 mln zł. Tym samym wysokość pozycji gotówkowej netto
Grupy Kapitałowej CI GAMES wyniosła 0,3 mln zł netto na dzień 30 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Pobierz