Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES S.A. (7/2023) Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ do dnia 8 lutego 2023 roku

By 1 lutego 2023No Comments

Raport bieżący numer: 7/2023

Data: 31 stycznia 2023

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ do dnia 8 lutego 2023 roku 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 2/1/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 8 lutego 2023 roku do godziny 10:00. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Zarząd CI Games S.A.:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games S.A.

David Broderick – Wiceprezes Zarządu CI Games S.A.