Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

55/2017 „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 14 września 2017 r.”

By 14 września 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 55/2017

14 września 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 14 września 2017 r.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 września 2017 r. („NWZ”), byli:

  • Pan Marek Tymiński, który dysponował na NWZ głosami w liczbie 59 663 570 z posiadanych akcji w liczbie 59 663 570. Stanowiło to 84,10% w liczbie głosów na tym NWZ oraz 39,5516% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
  • PZU SFIO Universum z siedzibą w Warszawie, który dysponował na NWZ głosami w liczbie 5 109 150 z posiadanych akcji w liczbie 5 109 150. Stanowiło to 7,20% w liczbie głosów na tym NWZ oraz 3,3869% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
  • PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek z siedzibą w Warszawie, który dysponował na NWZ głosami w liczbie 3 923 860 z posiadanych akcji w liczbie 3 923 860. Stanowiło to 5,53% w liczbie głosów na tym NWZ oraz 2,6012% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.).

 

Monika Rumianek – Członek Zarządu Emitenta

Maciej Nowotny – Członek Zarządu Emitenta

Pobierz