Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

1/2021 „Korekta raportu bieżącego dotyczącego wyników sprzedaży serii “Sniper Ghost Warrior” oraz “Lords of the Fallen””

By 13 stycznia 20212 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 1/2021/ KOREKTA

13 stycznia 2021 r.

Informacje poufne

Temat: Korekta raportu bieżącego dotyczącego wyników sprzedaży serii “Sniper Ghost Warrior” oraz “Lords of the Fallen”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 11 stycznia

2021 r. dotyczącego wyników sprzedaży serii „Sniper Ghost Warrior” oraz gry „Lords of the Fallen”. W raporcie tym omyłkowo podano, że poziom sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior 3” przekroczył poziom 3 milionów egzemplarzy, a nie poziom 2 milionów.

Pełna poprawna treść korygowanego raportu jest następująca:

„Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej wyniki sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior Contracts”

(„SGWC”), której światowa premiera odbyła się w dniu 22 listopada 2019 r. w wersji na PC, PlayStation4 oraz Xbox One.

Sprzedaż SGWC w styczniu 2021 r. przekroczyła poziom 1 mln sztuk. Z kolei według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego sprzedaż „Sniper Ghost Warrior 3” przekroczyła poziom 2 milionów egzemplarzy. Cała seria „Sniper Ghost Warrior” sprzedała się w łącznym nakładzie przekraczającym 11 mln sztuk.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że według danych na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego sprzedaż pierwszej części „Lords of the  Fallen” przekroczyła 3 mln egzemplarzy. Wewnętrzny zespół Spółki Hexworks pracuje obecnie nad drugą częścią tej gry, której premiera jest planowana na

2022 rok.

Powyższa informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla sytuacji finansowej Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadużyć na rynku (MAR).”.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w ślad za korygowanym raportem w dniu 11 stycznia 2021 r. w mediach pojawiły się wypowiedzi Prezesa Zarządu Spółki, z których wynika poprawna informacja dotycząca poziomu sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior 3”.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz