Skip to main content
Bieżące 2024

CI GAMES SE (11/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

By 26 marca 20243 kwietnia, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 11/2024

Data: 26 marca 2024

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok 

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 3/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku, informuje o podjęciu decyzji o zmianie terminu publikacji przez Spółkę jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok na 17 kwietnia 2024 roku.

Pozostałe informacje wskazane w raporcie bieżącym numer 3/2024 nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd CI Games SE: Marek Tymiński – Prezes Zarządu