Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (37/2023) Szacunkowe łączne koszty produkcji gry Lords of the Fallen

By 25 października 2023No Comments

Raport bieżący nr: 37/2023

Data: 24 październik 2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat: Szacunkowe łączne koszty produkcji gry Lords of the Fallen

 

Zarząd CI Games S.E. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po zapoznaniu się z szacunkowymi danymi finansowymi za okres do dnia 31 grudnia 2023 roku, szacuje, że całkowite koszty produkcji (bez opłat licencyjnych na silniki) gry Lords of the Fallen wyniosą około 178 mln zł, koszty marketingu – 81,5 mln zł, a koszty produkcji na nośnikach fizycznych – 21,5 mln zł.

 

Informacja została uznana za poufną ze względu na jej znaczenie dla Spółki, w szczególności potencjalny wpływ na sytuację finansową Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 5 96/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

 

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz