Skip to main content

36/2019 „Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik do Raportu rocznego za 2018 rok.”

By Bieżące, Bieżące 2019, Raporty

Raport bieżący 36/2019 Temat: Korekta oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018 roku stanowiącego załącznik do Raportu rocznego za 2018 rok. Podstawa prawna                                                                          Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy…

Read More