Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

8/2021 „Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2021 r.”

By 24 maja 20212 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 8/2021

Informacje bieżące

24 maja 2021 r.

Temat: „Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2021 r.”

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o odwołaniu z powodu braków formalnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 2 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 6 maja 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie niezwłocznie zwołane ponownie z takim samym porządkiem obrad, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz